Økonomisk støtte

Veterantog Vest modtager ingen offentlige tilskud. Alt arbejde foregår på frivillig og ulønnet basis, og al indtjening fra kørslerne med veterantoget, går til bevaring og istandsættelse af lokomotiver og vogne.

Du kan bidrage til arbejdet i Veterantog Vest ved at tage med på en af vores åbne ture, ved at leje toget eller ved at indbetale et frivilligt bidrag til Veterantog Vest på Giro 555 3830, mærket 'Bidrag til Veterantog Vest'. Bidraget vil gå ubeskåret til istandsættelse og vedligeholdelse af veterantoget.

Bidrag over kr. 500,- kan trækkes fra i skat som ligningsmæssigt fradrag. Der kan dog maksimalt fratrækkes kr. 5000,- pr. år.

Sponsering af hele projekter er også en mulighed, f.eks. sponsering af en total istandsættelse af en vogn. Der kan laves aftale om modydelser i form af reklame for sponsoren f.eks ved skilt på vognen, i pressemeddelelser, her på siderne m.v.